งานกว่างโลก

งานกว่างโลก

งานกว่างโลก 2562

     งานกว่างโลก 2562 เป็นเทศกาลประจำปีของ อ.ปัว จ.น่าน ซึ่งมีด้วงกว่างเป็นสัญลักษณ์ประจำอำเภอ ซึ่งในแต่ละปีก็มีการจัดเทศกาลกว่างโลกให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษา เที่ยวชม รายละเอียดเกี่ยวกับด้วงกว่าง มีการเดินขบวนประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้อนุรักษ์พันธุ์ด้วงกว่าง และดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม ให้ความสำคัญกับกิจกรรมต่างๆ มีการจัดการแข่งขันชนด้วงกว่าง นักสู้แห่งขุนเขา จัดคอนเสริตให้ประชาชนเข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างสนุกสนาน ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการค้าขายของพ่อแม่พี่น้องในอำเภอปัว ให้สามารถนำสินค้าประจำตำบลออกมาจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้จับจ่ายใช้สอยกัน เสริมสร้างความสามัคคีในท้องถิ่น

งานกว่างโลก 2562

กิจกรรม เทศกาลด้วงกว่างโลก

    สำหรับกิจกรรมภายในเทศกาลด้วงกว่างนั้น มีการจัดขบวนแห่ด้วงกว่างพร้อมเทพีด้วงที่มีความยิ่งใหญ่อลังการ สวยงามประดับด้วยดอกไม้ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง และมีจัดนิทรรศกาลให้ความรู้เกี่ยวกับด้วงกว่างในพื้นที่ การแสดงวงจรชีวิตด้วง ทั้งชนิดที่มีแหล่งกำเนิดในประเทศไทย ในเอเชีย และในทวีปต่างๆทั่วโลก มีการนำด้วงชนิดต่างๆที่ผ่านการสตาฟมาให้ผู้ที่สนใจเข้ามาชมความสวยงามของด้วงกว่างพันธุ์ต่างๆ 
     พบกับการประกวดด้วงกว่างสวยงามทั้ง 4 ชนิด ได้แก่ กว่างโซ้ง กว่างแซม กว่าง 3 เขา และ กว่าง 5 เขา รวมถึงการอนุรักษ์พันธุ์ด้วงต่างๆโดยการปล่อยพันธุ์ด้วงสู้ธรรมชาติ มีการจัดคอนเสริตโดยเชิญศิลปินชื่อดังต่างๆมาแสดงให้ผู้ที่มาเที่ยวงานรับชม และมีการประกวดร้องเพลงของแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านแต่ละหมู่มาร่วมแข่งขัน ภายในงานก็จะมีมหกรรมสินค้า OTOP ที่มีชื่อของแต่ละตำบลมาจัดจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวเลือกซื้อกัน โดยมีราคาย่อมเยาว์และคุณภาพดี

Presented by alpha88

Close Menu